Weefselverzameling

Na het verwijderen van het tumorstaal wordt een stopwatch gestart en wordt de patholoog verwittigd dat een weefsel op de biobank is aangekomen. Het chirurgisch staal wordt onmiddellijk naar het labo getransporteerd waar de pathaloog eerst enkele secties verzamelt voor routine histopathologische en cytopathologische analyses.

Van het overblijvende tumorstaal, worden kleine stukjes verzameld onderzoek en onmiddellijk in vloeibaar stikstof ingevrozen. Van zodra deze stalen in het stikstof zijn geplaatst wordt de stopwatch gestopt en de tijd geregistreerd op de studieaanvraagformulieren.

Andere nuttige informatie zoals datum, naam chirurg, naam patholoog en dergelijken worden geregistraard op het aanvraagformulier. Indien mogelijk worden stalen van het omliggende weefsel op eenzelfde manier verzameld.

Stalen in vloeibaar stikstof worden naar het onderzoekslabo gevoerd en daar bewaard in een cryovial. Deze stalen worden in het gastsaduim van vloeibaar stikstof bewaard.