Bloedstaalverzameling

Perifere bloedstalen worden omwille van drie doeleinden verzameld:

  1. Opsporen van circulerende tumorcellen met kwatitatieve  real-time RT-PCR in het menselijk bloed
  2. Vaststellen van klinisch nuttige parameters zoals het aantal witte bloedlichamen, concentratie van d-dimers en fibrogenen
  3. Opslaan van serum- en plasmastalen voor proteomics: bv. kwantificatie van angiogene cytokines (VEGF, bFGF, IL6, IL8) en andere biomarkeerders (HER2) in serumstalen.
    Gedurende elke staalafname wordt er 40ml perifeer bloed verzameld.