Beenmergverzameling

In de meeste gevallen worden mononucleaire cellen (MNC° en metatstatische kankercellen  van het beenmergstaal gescheiden door middel van een dichtheidsgradiënt zoals Ficoll of Lymphoprep. Na het centrigeren worden de interfacecellen verwijderd en

Voor ICC analyses worden gekende celaantallen in glazen schijven geplaatst door cytocentrifugatie. Deze cytospins hebben als voordeel dat slechts een enkele laag cellen aanwzig is. Dit laat de kwantificatie van tumorcellen in relatie met het aantal MNC toe. De celpellets kunnen ook terug in het RNA gehangen worden en zodoende de buffers tegen moleculair down stream applicaties te stabiliseren.