TCRU

De 'Translational Cancer Research Unit' (Antwerpen, Belgium) voert kankeronderzoek uit met een duidelijke impact op de diagnose en de behandeling van kanker, voornamelijk borstkanker. TCRU is ontstaan uit een samenwerking tussen GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus, Universiteit Antwerpen en de KU Leuven.
De onderzoekseenheid is samen met de “Clinical Trials Oncology Unit” een onderdeel van de afdeling “Oncologische Research” onder leiding van Dr. Luc Dirix. De afdeling “Oncologische Research” vormt samen met drie klinische afdelingen (Radiotherapie, Medische Oncologie en Hematologie) de dienst Oncologisch Centrum van de GZA Ziekenhuizen, waarvan Dr. Philippe Huget diensthoofd is.

Hoewel de onderzoeksprojecten van de TCRU zich initieel vooral richtten op de mechanismen van bloedvatvorming in tumoren, werd de focus verbreed en omvat het onderzoek nu de studie van tumor-gastheerinteracties, o.a. bloedvatvorming (angiogenese), lymfevatvorming (lymfangiogenese), ontsteking en stolling en de studie van minimale ziekte in bloed en beenmerg.

De twee belangrijkste strategieën van de TCRU zijn:

  1. het confronteren van resultaten van in vitro studies en dierexperimenten met de klinische situatie van patiënten met kanker ('up-stream')
  2. het vertalen van klinische observaties in verklarende modellen van meetbare parameters in monsters van patiënten met kanker ('down-stream')

Aan de basis van vertalend onderzoek staat de ontwikkeling van een weefselbank met optimale bewaring van de weefselmorfologie en de kwaliteit van DNA, RNA en eiwitten. Daarvoor werden standaardprocedures met betrekking tot het afnemen van weefsel, bloed en beenmerg en de bewaring van monsters (vloeibare stikstof) samen met een geïntegreerde kwaliteitscontrole ontwikkeld. De rechten van de patiënt worden gerespecteerd met een schriftelijke geïnformeerde toestemming en door de anonimisering van de monsters.

TCRU is mede-stichter van een internationaal consortium (www.ibcconsortium.org) dat onderzoek naar het inflammatoir borstcarcinoom promoot.