Onderzoek

  • PROJECT 1: Detectie en moleculaire karakterisering van circulerende tumorcellen in perifeer bloed van patiënten met borstkanker
  • PROJECT 2: Moleculaire handtekening van inflammatoire borstkanker door genoomoverspannende genexpressie-analyse
  • PROJECT 3: Morfologische studie van het inflammatoire borstcarcinoom
  • PROJECT 4: Morfologische en moleculair biologische studie van de tumorcelembolen van patiënten met inflammatoire borstkanker, en hun relatie tot tumorprogressie
  • PROJECT 5: Epigenetica en borstkanker
  • PROJECT 6: Studie van de invloed van epigenetische regelmechanismen op de ontwikkeling en progressie van het inflammatoire borstcarcinoom
  • PROJECT 7: Studie van de interactie tussen inflammatie en de oestrogeenreceptor in de ontwikkeling van resistentie tegen endocriene therapie
  • PROJECT 8: De AKT/mTOR/p70S6K1 signaalweg in het humaan ovariumcarcinoom
  • PROJECT 9: Histologische en moleculaire studie van de verschillende stappen van tumormetastasering
  • PROJECT 10: De rol van miRNAs in de biologie en de heterogeniteit van borstkanker en hun mogelijke rol als nieuwe potentiële biomerkers